Yeni Bulgular Beynin Bağışıklık Sistemini Psikozla İlişkilendiriyor.

Yeni Bulgular Beynin Bağışıklık Sistemini Psikozla İlişkilendiriyor.
whole and half of pepino melon fruit isolated on white background

Yeni Bulgular Beynin Bağışıklık Sistemini Psikozla İlişkilendiriyor. Yeni  bir araştırma, psikoz ile beynin bağışıklık sistemini etkileyen genetik bir değişiklik içinde bir bağlantı bulunduğunu öne sürüyor. Moleküler Psikiyatri Dergisi’nde gösterilen emek harcama, bipolar bozukluk yada şizofreni için trendy ilaçların geliştirilmesini etkileyebilir.
Psikoz, nüfusun ortalama %2-3’ünü etkisinde bırakır ve çoğu zaman halüsinasyon unsurları ve paranoid reaksiyonlarla beraber gerçeklik algısında görülen değişim olarak tanımlanır.
Psikoza eğilimli insanların bir çok şizofreni hastasıdır sadece bipolar bozukluğu olan kişiler de psikotik semptomlar yaşayabilir. Günümüzde mevcut olan antipsikotiklerin etkinliği çoğu zaman yetersizdir ve hastaların yaşam şartlarını zorlaştırabilir.
İsveç Ulusal Sıhhat ve Refah Kurulu’na bakılırsa şizofreni hastalarının averaj yaşam süresi, genel nüfustan ortalama 15 yıl daha kısadır.
Karolinska Enstitüsü Fizyoloji ve Farmakoloji Kısmı’nde profesör ve çalışmanın görevli yazarı Goran Engberg “Hangi biyolojik mekanizmaların psikoza neden olduğu tam olarak bilinmemekle beraber son araştırmalar, beynin glial hücrelerindeki bağışıklık aktivasyonunun psikoza neden olabileceğini öne sürüyor. Psikozlu kişilerin beyninde yüksek seviyelerde, beynin bağışıklık sisteminden nöronlara data aktaran bir haberci olan kynurenik asit vardır” dedi.
Önceki genom çapında ilişkilendirme emekleri (GWAS), GRK3 proteininin kendisini psikozlu hastalarda bağışıklık sistemindeki genetik değişimler kanalıyla belli ettiğini göstermiştir.
Karolinska Enstitüsü, Kaliforniya Üniversitesi, San Diego, ABD ve Mayo Clinic, Rochester, ABD’deki araştırmacılar, bağışıklık sisteminin hangi bölümlerinin psikotik bozuklukları etkilediğini daha kapsamlı bir halde araştırdılar.
You May Also Like:  Olağanüstü baharat Tarçın – her rahatsızlığa deva!Emek harcama, beyinde GRK3 proteini bulunmayan farelerden elde edilmiş kapsamlı verilerle beraber, bipolar bozukluğu olan 70 kişiden ve 48 sıhhatli denetim denekten alınan genomun analizine dayanıyor.

Sonuçlar, GRK3 proteini kaybının bağışıklık sisteminin duyarlılığını artırdığını ve beyinde sitokin IL-1beta ve kynurenik asidin artan salınımını içeren bir takım etkiyi tetiklediğini gösteriyor.
Carl Sellgren “Deneysel verilerimiz, bipolar bozukluğu olan hastalarda psikoz ile beyinde kynurenik asidin artmasına neden olan GRK3 ekspresyonunun azalması içinde bir bağlantı gördüğümüz genetik çalışmalarla doğrulanmıştır” dedi. Carl Sellgren, Karolinska Enstitüsü, Fizyoloji ve Farmakoloji Kısmı’nde kıdemli öğretim görevlisi ve aynı bölümde kıdemli araştırmacı olan Sophie Imbeault ile beraber çalışmanın ilk yazarıdır.
Çalışmadaki veriler, immün aktivasyon ve psikoz içinde bir bağlantı sağlıyor ve bu yüzden, immün modülatör işlevlere haiz yeni antipsikotik ilaçların daha ileri düzeyde incelenmesi için bir başlangıç noktası olma görevini üstüne alıyor.
Şu anda psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar 1960’larda geliştirilmiştir.
Karolinska Enstitüsü Fizyoloji ve Farmakoloji Kısmı’nde profesör ve çalışmanın son yazarı olan Sophie Erhardt “Etkili, trendy ilaçlar geliştirmek için beyindeki psikozu tetikleyebilecek mekanizmalar hakkında daha çok bilgiye gerekseme var” dedi.
Yeni Bulgular Beynin Bağışıklık Sistemini Psikozla İlişkilendiriyor
Kaynak: https://www.bizsiziz.com/new-findings-link-brains-immune-system-to-psychosis/
https://www.nature.com/mp/about/
Tercüme: Ece Nur Öngören

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir