Vodafone Şikayetleri: Vodafone Şebeke Çekmiyor

Vodafone Şikayetleri: Vodafone Şebeke Çekmiyor

Kimlik bilgilerini kullanarak vodafone borç öğren
hesaplamak/çözmekle ya da kurallara göre hareket eden bir
düzeneğin kurallarını bulmakla her şeyin bittiğini düşünmektedir. Yani işleyen
bir nasıl işlediğini bulmak ve onun işleyişi ile ilgili kuralları çözmekle artık
o düzeneği yapan bilinçli bir ustanın var olmasına gerek olmadığını düşünür.
Zira ateizme göre işleyen o düzeneği işleten yasalardır.
Düzenek yasalara göre işler ve onun dışına çıkmaz.
Tıpkı bir trenin raydan tren de, raylar da bir zorunluluk eseri var olmuşlardır.
Zira birinin var olması bir diğerinin sebebidir. ttnet kota O halde ya biri bir diğerini
var etmiş ya da biri var olunca diğerinin olması da zorunlu hale gelmiştir.
Bununla birlikte onların var olmalarının hiçbir amacı yoktur. Görünen tek
gerçeklik onların var olduğudur. Ortada onları yapan biri ya da birileri
görünmediğine göre onları yapan birilerinin olabileceğini düşünmek saçmalıktır.
İşte kısaca ateizmin çıkış noktası budur.

Meseleyi oldukça uzattık. İnsanın Yaratılışına insanın
yaratılışı; insanın insan şekline gelişi birden bire değil muhtelif
merhalelerden, aşamalardan, evrelerden sonra olmuştur. Burada fazla yorum
yapmadan geçen ayetlere ve bu yer vereceğim. Burada vurgulamak istediğim temel
nokta tıpkı bilimin dikkat çektiği gibi, insanın ya da canlıların yaratılışını
tedricen, aşama olarak anlattığını göstermektir.
adres bul
Burada yaratılışı şekillendiren tesadüfler değil,
bilinçli bir seçilimle istediğini var eden, yaratılışı tekâmül kanunuyla
gerçekleştiren hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayan, gücü ve kudretidir sizi bir
bitki olarak yerden bitirdi. ki, sizi halden evreye geçirerek yarattı.
ayetlerinden biri de sizi, topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra siz bir insan
türü oldunuz, her tarafa yayılıyorsunuz, dilediğini yaratır ve seçer; seçim
onlara ait onların ortak koştuklarından münezzehtir,
insanlar bir şeye ol dediklerinde o şey hemen olacaktı.
insanlara böyle bir güç insanların en ufak bir gücü dahi olmayacaktı ve insanlar
nefes alabilmek için bile her nefes almamı yarat demek zorunda kalacaklardı
Demek ki her şeyi olmakla birlikte görünüşte yaratılışı bir takım sebepler
silsilesine yeni yasalara ve kurallara bağlı kılmıştır ki daha önce de dediğim
gibi buna yasaları denir. Bilimin yaptığı da evrende görünen bu yasaları
keşfetmekten ibarettir. O halde bilimin evrende, evrenle birlikte var edilmiş
kasko değer listesi olan yasaları bulup keşfetmesi hiçbir zaman bu yasaların
yaratıcısının olmadığı anlamına gelmeyecektir.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir