Hamilelikte Vegaferon Kullanımı

Hamilelikte Vegaferon Kullanımı

Hamilelikte Vegaferon Kullanımı

1. VEGAFERON İLACI nedir ve ne için kullanılır?

VEGAFERON FORT, demir III hidroksit polimaltoz kompleksi ve folik asit içeren bir film
kaplı tablettir. Her bir film tableti 100 mg Elementer demir’e eşdeğer oranda demir III
hidroksit polimaltoz kompleksi ve 0,350 mg folik asit içeren 30 film tabletlik ambalajlarda
piyasaya sunulmuştur. Ağız yolu ile uygulanarak, organik olarak vücutta tüm hücrelerde
bulunan ve başta kan yapımı ve oksijenin dokulara taşınması benzer biçimde dirimsel öneme haiz bir oldukça

fizyolojik vakada mühim görevi olan demir eksikliğinde yada takviye edilmesi gerektiği
durumlarda ihtiyacın giderilmesi için kullanılır.

VEGAFERON FORT

  • Çeşitli nedenli demir eksikliğine bağlı anemilerin önlenmesi ve tedavisi,
  • Bilhassa gebelik ve emzirme dönemlerindeki demir desteği ve demir eksikliği
    tedavisi için kullanılır.

2. VEGAFERON FORT’ u Kullanmadan Ilkin Dikkat Edilmesi Gerekenler

VEGAFERON FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Eğer sizde demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis) var ise
• Eğer demire karşı aşırı duyarlılığınız var ise
• Eğer demir kullanımı bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve
talaseminiz var ise
• Eğer demir eksikliğine bağlı olmayan aneminiz (hemolitik anemi) var ise
• Eğer bronşiyel asthma, Crohn hastalığı, progresif kronik poliartrit ve tertipli olarak
sürekli kan transfüzyonu gerektiren durumlarınız var ise
• Eğer HIV infeksiyonunuz var ve demir eksikliğine bağlı aneminiz klinik olarak
kesinleştirilmemiş ise
VEGAFERON FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
• Eğer alerjik durumunuz var ise,
• Eğer hamile iseniz,
• Eğer emziriyorsanız

VEGAFERON FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

VEGAFERON FORT, yemeklerle beraber yada yiyeceklerden sonrasında alınmalıdır.
Hamilelik
• İlacı kullanmadan ilkin doktorunuza yada eczacınıza danışınız.
• Hamilelik süresinde dikkatli kullanılmalıdır.
• Tedaviniz esnasında hamile olduğunuz fark ederseniz derhal doktorunuza danışınız.
Emzirme
• İlacı kullanmadan ilkin doktorunuza yada eczacınıza danışınız.
• Demir anne sütüne geçer, bundan dolayı emzirme süresince bebeğe ihtimaller içinde tesirleri göz
önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.
Vasıta ve makine kullanımı
Vasıta ve makine kullanımı üstünde hiçbir tesiri yoktur.
Öteki ilaçlar ile beraber kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız yada son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza yada eczacınıza bunlar hakkında informasyon veriniz.

3/5
Demir III hidroksit polimaltoz kompleksi besinler ve beraber uygulanan ilaçlarla
(tetrasiklinler, antasitler) iyonik bir etkileşim yapmaz.

3. VEGAFERON FORT Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım: Çocuklarda kullanılmamaktadır.

Yetişkinlerde kullanım:
VEGAFERON FORT için tavsiye edilen düzgüsel doz, günde 1 tablettir.
Hekim tarafınca uygun görüldüğünde günde 2 kez 1 tablet alınabilir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yetişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır.
Hususi kullanım durumları (Böbrek/Karaciğer yetmezliği):
Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.
• Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
• İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
• Doktorunuz VEGAFERON FORT ile tedavinizin ne kadar süreceğini size
bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, şundan dolayı tedavi süresi demir metabolizmasının

durumuna ve kan değerlerinin normalleşmesine bağlıdır. Düzgüsel kan değerleri elde
edildikten sonrasında vücuttaki demir depolarının dolması için minimum 1 ay daha devam
edilmesi tavsiye edilir.
• Eğer VEGAFERON’un tesirinin oldukça kuvvetli ya da oldukça zayıf olduğuna dair bir
izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden fazla VEGAFERON FORT kullandıysanız :
VEGAFERON FORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir tabip yada
eczacı ile konuşunuz.
VEGAFERON FORT’un fazla alınması ile ishal, mide ağrısı ve kusma oluşabilir ve daha ileri
durumlarda metabolik asidoz, şiddetli kas spazmları ve koma görülebilir.
VEGAFERON FORT’u kullanmayı unutursanız:
Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonrasında önceki benzer biçimde
devam ediniz . Unuttuğunuz dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4/5
4. Ihtimaller içinde yan etkisinde bırakır nedir?
Tüm ilaçlar benzer biçimde, VEGAFERON FORT’un muhteviyatında bulunan maddelere duyarlı olan
kişilerde yan etkisinde bırakır olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, VEGAFERON FORT’u kullanmayı durdurunuz ve
DERHAL doktorunuza bildirin yada size en yakın hastanenin acil kısmına
başvurunuz:
• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da bilhassa ağız yada boğazın
yutmayı yada nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
• Şiddetli döküntü
“Bunların hepsi oldukça ciddi yan etkilerdir.” Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
VEGAFERON FORT’a karşı ciddi alerjiniz var anlama gelir. Acil tıbbi müdahaleye yada
hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu oldukça ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz yada size
en yakın hastanenin acil kısmına başvurunuz:
• Göğüste ya da boğazda ağrı (bilhassa yutarken)
• Kanlı dışkı (kırmızı ya da siyah renk)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Mide bulantısı
• İshal
• Kusma
• Kabızlık
Bunlar VEGAFERON FORT’un zayıf yan etkileridir.
Eğer bu kullanma emirinde bahsi geçmeyen herhangi bir yan tesir ile karşılaşırsanız
doktorunuzu yada eczacınızı bilgilendiriniz.
5. VEGAFERON FORT’un saklanması :
VEGAFERON FORT’u evlatların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.
25OC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir