Çocuklarda Böbrek Yetmezliği Neden Olur? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Çocuklarda Böbrek Yetmezliği Neden Olur? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Çocuklarda böbrek yetmezliği, düzgüsel böbrek fonksiyonunun kaybıyla sonuçlanan böbreklerde geçici yada kalıcı hasarı ifade eder. İki değişik böbrek yetmezliği türü vardır: akut ve kronik. Akut böbrek yetmezliği ansızın adım atar ve potansiyel olarak geri dönüşümlüdür. Kronik böbrek yetmezliği minimum üç ay süresince devam eder ve ilerleyici böbrek fonksiyon yitirilmesine neden olabilir. Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin sebepleri, semptomları, tedavileri ve neticeleri değişken ve farklıdır. Akut yada kronik böbrek yetmezliğine neden olabilen durumlar, bunlarla sınırı olan olmamak suretiyle aşağıdakileri içerebilir:
Çocuklarda böbrek yetmezliği emareleri nedir?
Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin emareleri değişik olabilir. Aşağıdakiler, akut ve kronik böbrek yetmezliğinin en yaygın semptomlarıdır. Bununla beraber, her çocuk semptomları değişik şekilde yaşayabilir.
Akut semptomlar şunları içerebilir:(Akut böbrek yetmezliğinin semptomları büyük seviyede altta yatan nedene bağlıdır.)
İdrarda kanAteşDöküntüKanlı ishalŞiddetli kusmaBaş ağrısıİdrar çıkışı yok yada yüksek idrar çıkışıEnfeksiyon geçmişiSoluk tenBazı ilaçları alma öyküsüTravma tarihiDokuların şişmesiGöz iltihabıSaptanabilir abdominal kitleKronik emareler şunları içerebilir:
İştahsızlıkKusmaKemik ağrısıBaş ağrısıYetersiz büyümeHalsizlikYüksek idrar çıkışı yada idrar çıkışı yokTekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarıİdrarını tutamamakSoluk tenAğız kokusuİşitme kaybıSaptanabilir abdominal kitleDoku şişmesiSinirlilikZayıf kas tonusuZihinsel uyanıklıkta değişimAkut ve kronik böbrek yetmezliğinin semptomları öteki durumlara yada tıbbi problemlere benzeyebilir. Teşhis için daima çocuğunuzun doktoruna danışın.
Çocuklarda böbrek yetmezliği Nasıl teşhis edilir?
Fizik muayeneye ve eksiksiz tıbbi geçmişe ek olarak, çocuğunuzun doktoru aşağıdaki teşhis testlerini isteyebilir:
Kan testleri: Kan testleri, kan hücresi sayımlarını, elektrolit seviyelerini ve böbrek fonksiyonunu belirleyecektir.İdrar testleriGöğüs röntgeni: İç dokuların, kemiklerin ve organların görüntülerini film üstüne üretmek için görünmez elektromanyetik enerji ışınlarını kullanan tanısal bir kontrol.Renal ultrason (sonografi olarak da adlandırılır): Bir transdüserin böbreğin üstünden geçirilerek böbrekten sekerek organın bir görüntüsünü video ekranına ileten ses dalgaları oluşturduğu, invaziv olmayan bir testtir. Kontrol böbreğin boyutunu ve şeklini belirlemek ve bir kitle, böbrek taşı, kist yada öteki tıkanıklık ve anormallikleri saptamak için kullanılır.Elektrokardiyogram (EKG): Bu kontrol, kalbin elektriksel aktivitesini kaydeder, anormal ritimler (aritmiler yada ritim bozuklukları) gösterir ve kalp kası hasarını tespit eder.Böbrek biyopsisi: Bu prosedür, mikroskop altında incelenmek suretiyle vücuttan doku örneklerinin (iğne ile yada ameliyat esnasında) alınmasını ihtiva eder.Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin tedavisi nedir?
Böbrek yetmezliği için hususi tedavi, çocuğunuzun doktoru tarafınca aşağıdakilere nazaran belirlenecektir:
Çocuğunuzun yaşı, genel sağlığı ve tıbbi geçmişiHastalığın boyutuHastalığın türü (akut yada kronik)Çocuğunuzun belirli ilaçlara, prosedürlere yada tedavilere toleransıHastalığın seyri için beklentilerFikriniz yada tercihinizAkut böbrek yetmezliğinin tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır. Tedavi şunları içerebilir:
Hastanede yatışİntravenöz (IV) sıvıların büyük hacimlerde uygulanması (tükenmiş kan hacmini değiştirebilmek için)Diüretik tedavisi yada ilaçlar (idrar çıkışını çoğaltmak için)Potasyum, sodyum ve kalsiyum şeklinde mühim elektrolitlerin yakından izlenmesiİlaçlar (mesela kan basıncını denetlemek için)Hususi rejim gereksinimleriBazı durumlarda, çocuklar ciddi elektrolit bozuklukları ve düzgüsel olarak böbrekler tarafınca elimine edilen belirli atık ürünlerin toksik seviyeleri geliştirebilir. Çocuklar ek olarak aşırı sıvı yüklemesi geliştirebilirler. Bu durumlarda diyaliz endike olabilir.
Kronik böbrek yetmezliğinin tedavisi, böbrek fonksiyonunun derecesine bağlıdır. Tedavi şunları içerebilir:
İlaçlar (mesela büyümeye destek olmak, kemik yoğunluğu kaybını önlemek yada anemiyi tedavi etmek için)Diüretik tedavisi yada ilaçlar (idrar çıkışını çoğaltmak için)Spesifik rejim kısıtlamalarıDiyalizBöbrek nakliÇocuklarda böbrek yetmezliği olanları birçocuk doktoru ve bir nefrolog (böbrek hastalıkları yada hastalıkları mevzusunda uzmanlaşmış bir tabip) takip eder.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir